CENTRUM TERAPII I WSPIERANIA ROZWOJU GNIEZNO

Centrum Terapii I Wspierania Rozwoju działa od roku 2008. Jesteśmy Ośrodkiem przyjaznym dla dzieci i otwartym na ich potrzeby. U nas na pierwszym miejscu jest zawsze dziecko, a program terapii dobierany jest indywidualnie do jego potrzeb. W Centrum Terapii I Wspierania Rozwoju pracuje wykwalifikowana kadra.

  • O nas

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.

Tags: 

  • TOMATIS

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu :

Tags: 

  • LOGOPEDIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna (SI) to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja,

Tags: 

  • INTEGRACJA SENSORYCZNA

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU

Metoda "Bon Départ" znana w Polsce pod nazwą metody "dobrego startu" została opracowana we Francji. Przystosowano ją do prowadzenia zajęć, ćwiczeń i zabaw podczas przygotowania dziecka do nauki pisania. Oprócz tego znalazła szerokie zastosowanie w działaniach profilaktycznych

Tags: 

  • METODA DOBREGO STARTU

TERAPIA METODĄ KNILLA

METODA KNILLA

Oparta jest na Programach aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowanych przez Mariannę Knill i Christophera Knilla.Programy aktywności to trening zaznajamiający dziecko z własnym schematem ciała, rozwijający

Tags: 

  • KNILL

METODA DENNISONA

METODA DENNISONA

Dr Paul Dennison (amerykański pedagog) opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi.

Tags: 

  • DENNISON